Najnowsze wydanie

M??J DOM 5/2013

Spis treści
Mój dom e-wydanie

Mój Dom Zamówienie

Skrót artykułów

Katalog firm

Reklama w serwisie

Cennik reklam zamieszczanych na stronie internetowej.
Otwórz cennik i opisy


reklama


reklama
Bauder - systemy dachowe

Pokrycia dachowe

Ju?? na etapie projektowania domu powinno si? omówi? z architektem jaki rodzaj pokrycia dachowego b?dzie zastosowany. Porównuj?c oferty producentów pokry? z blach i z ceramiki warto uwzgl?dni? nie tylko walory estetyczne materia??u, ale przede wszystkim zwróci? uwag? na parametry techniczne, takie jak: nasi?kliwo???, odporno??? na mróz oraz izolacyjno??? termiczna i akustyczna. Dost?pne na rynku rodzaje pokry? dachowych ró??ni? si? mi?dzy sob? wieloma parametrami technicznymi. Zrozumienie co kryje si? pod warto??ciami okre??laj?cymi ich poszczególne w??a??ciwo??ci z pewno??ci? pomo??e dokona? dobrego wyboru.

Pokrycia dachowe