Najnowsze wydanie

M??J DOM 5/2013

Spis treści
Mój dom e-wydanie

Mój Dom Zamówienie

Skrót artykułów

Katalog firm

Reklama w serwisie

Cennik reklam zamieszczanych na stronie internetowej.
Otwórz cennik i opisy


reklama


reklama
Bauder - systemy dachowe

Porady

Ogrodnictwo z keramzytem w nowej ods??onie

 

Jak uprawia? ro??liny z wykorzystaniem keramzytu? W jaki sposób prawid??owo przesadzi? krzew lub drzewo, a jak prosto wykona? nowe, ??adne i naturalnie wygl?daj?ce nasadzenie? O tym, i nie tylko, dowiedzie? si? mo??na z nowego folderu „Ogrodnictwo” przygotowanego przez Weber Leca®, producenta tego naturalnego kruszywa.

 

Ogrodnictwo z keramzytem w nowej ods??onie

Zdrowe i ciep??e budowanie z keramzytu

Decyduj?c si? na budow? w??asnego domu musimy dokona? wielu wa??nych rozstrzygni??. Jednym z nich jest wybór technologii i materia??u do budowy ??cian. Jakimi kryteriami powinni??my si? kierowa??

Zdrowe i ciep??e budowanie z keramzytu

Suchy jastrych ?? sprawdzone rozwi?zanie pod??ogowe

Zimna i g??o??na pod??oga to cz?sto problem zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w budynkach wielorodzinnych. Skutecznym rozwi?zaniem, które wyeliminuje ch??ód i ha??as spod naszych stóp, b?d? elementy jastrychowe FERMACELL. Jest to dobre rozwi?zanie dla ró??nych pod??o??y realizowanych na mokro na tradycyjnych stropach monolitycznych oraz lekkich stropach drewnianych. Rozwi?zanie to mo??na stosowa? na etapie budowy ale tak??e ta technologia znakomicie nadaje si? w starszym budownictwie przy remoncie.

Suchy jastrych ?? sprawdzone rozwi?zanie pod??ogowe

Myjka K?rcher WV 50 - rewolucja w myciu okien!

Mycie okien dla wi?kszo??ci z nas nie jest ulubionym zaj?ciem, ale... niestety niezb?dnym! Cho? osi?gni?cie w??a??ciwego efektu (szyby bez smug) jest zazwyczaj op??acone du??ym wysi??kiem, to musimy okna my?! Aby ta konieczna czynno??? nie by??a tak uci???liwa warto skorzysta? z pomocy myjki do okien Kärcher WV 50, która skraca czas pracy, i zapewnia skuteczno??? oraz komfort mycia okien!

Myjka K?rcher WV 50 - rewolucja  w myciu okien!

Sufit podwieszany Fermacell

Systemy suchej zabudowy FERMACELL to bardzo popularne rozwi?zanie stosowane w pracach remontowych i budowlanych.
P??yty gipsowo-w??óknowe FERMACELL znakomicie sprawdzaj? si? w ka??dej domowej aran??acji, równie?? podczas wykonywania sufitów podwieszanych.
System FERMACELL to gwarancja jako??ci, trwa??o??ci oraz estetyki ca??ego wn?trza.

Sufit podwieszany Fermacell

Bauder ?? najlepszy partner w ka??dej sytuacji

Firma Bauder od ponad 150 lat jest czo??owym producentem systemów dachowych w Europie. Bauder oferuje kompleksowe doradztwo oraz wszystkie rodzaje materia??ów do uszczelniania, izolacji i zazieleniania zapewniaj?c w ten sposób projektantom, deweloperom i podwykonawcom bezpiecze??stwo podczas podejmowania decyzji o wykonaniu b?d?? modernizacji dachu.

 

Bauder ?? najlepszy partner w ka??dej sytuacji

Ciep??e, zdrowe i estetyczne poddasze z p??ytami gipsowo-w????knowymi FERMACELL

Systemy suchej zabudowy to w ostatnich latach bardzo popularne rozwi?zanie w naszym budownictwie. P??yty gipsowe cz?sto zast?puj? klasyczne, murowane przegrody, skracaj?c czas ich wykonania i zmniejszaj?c koszty prac budowlanych.

Ciep??e, zdrowe i estetyczne poddasze z p??ytami gipsowo-w????knowymi FERMACELL

P??yty gipsowo-w????knowe Fermacell- estetyczne i trwa??e rozwi?zanie w Twoim Domu


P??yty gipsowo-w??óknowe g??ównie wykorzystywane s? do wykonywania ??cian dzia??owych, mo??na je tak??e wykorzystywa? jako przed??cianki oraz obudowy ró??nych konstrukcji, a tak??e przegrody pokoi i korytarzy, tak??e jako sufity podwieszane.

P??yty gipsowo w??óknowe stosowane s? tak??e w systemach pod??ogowych, jest to specjalny system p??yt.

P??yty gipsowo-w????knowe Fermacell- estetyczne i trwa??e rozwi?zanie w Twoim Domu