Najnowsze wydanie

M??J DOM 5/2013

Spis treści
Mój dom e-wydanie

Mój Dom Zamówienie

Skrót artykułów

Katalog firm

Reklama w serwisie

Cennik reklam zamieszczanych na stronie internetowej.
Otwórz cennik i opisy


reklama


reklama
Bauder - systemy dachowe

Walka ze skutkami powodzi

Wa??ne jest, aby w kolejnych etapach zwraca? baczn? uwag? na ewentualno??? pojawienia si? ple??ni i grzybów i natychmiast na to reagowa?. Konieczna jest równie?? sta??a obserwacja konstrukcji budynku. Zagro??enia stabilno??ci budynku mog? by? widoczne od razu, ale mog? równie?? ujawni? si? dopiero po wielu miesi?cach od ust?pienia wód powodziowych. Wst?pnie nale??y sprawdzi?, czy wokó?? fundamentów nie zosta?? wymyty grunt, czy nie wyst?puj? p?kni?cia i zarysowania stropów i ??cian.

Walka ze skutkami powodzi